Press "Enter" to skip to content

A Bibliography of the Jews in Romania

This material will appear in a second, enlarged edition of A Bibliography of the Jews in Romania, originally compiled by Jean Ancel and Victor Eskenasy, now revised and reedited by Zvi Hartman, to be published by the Goldstein-Goren Diaspora Research Center of Tel Aviv University in 2004.

The present sample has yet to undergo final copyediting and proofreading, and it is presented here in its “rough” condition to demonstrate the potential value of this major research tool soon to be completed.

1. ABRAMOVICI, H.
Populaţia evreiască din P. Neamţ, Beitzera 1960. 

2. ABRAM, Solomon
Destăinuirile unui expulzat, Prefaţă de P. Musoiu, Bucureşti 1899, 31p.

The brochure is also signed by “Dascălu Sava” 

3. ACADEMIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
David Emmanuel (1854-1941), Secţia de bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R., Bucureşti 1955. 

4. Achuza: Organizarea scietăţilor pentru colonizarea Palestinei. Meschek: Organizarea gospodăriilor ţărăneşti în Palestina, Bucureşti 1920, 36p. 

5. ACHDUT HAAVODA – POALEI ZION.
Ce este şi ce vrea Partidul Socialist-Sionist “Poalei Zion”, Bucureşti 1947, 31 p. 

6. Holdings: miss. 

7. L’ACHDUT HAAVODA – POALEI ZION.
Rezolutţiunile consfătuirii Comitetului Central lărgit al Partidului L’Achdut-Haavoda Poalei Zion din R.P.R. Bucureşti, [1948]. 5 p. 

8. Acte concernând Fundatia Casei de orfani Jacob si Fani Neuscholtz, Iaşi 1914, 24p. 

9. ACTE şi Documente relative la Istoria Renaşterei României. 11 vols. Bucureşti, 1889-1909.10. ACTELE acuză: culegere de documente privitoare la atrocităţile monstruoase săvîrşite de autorităţile germane pe teritoriile sovietice vremelnic ocupate. [Bucureşti] [1945], 215 p.11. ACTES et documents du Saint-Sičges relatifs ŕ la Seconde Guerre Mondiale, édités parPierre Blet, Rob .A. Graham, Angelo Matini, Burchart Schneider. Cittŕ del Vaticano, 1965-1981, 11 vols. 
See the Index: Rumania, Transnistria etc.12. Activitatea Centralei Evreilor din România, Bucureşti 1944 
See also reprint Bucureşti 199813. ACZEL, E. 
Consideraţiuni in legătură cu activitatea de documentare în problemele istoriei evreilor din România. Toladot, 1 (1972), pp. 28-32.14. ADAM. Revistă bisăptămînală. Redactor I. Ludo. Bucureşti, 1929-1938.15. ADAM, MAGDA. 
Les Pays Dannubiens et Hitler (1933-36), RHDGM, 98 (Avril 1975), pp. 1-26.16.ADELSTEIN, Nicu; SILBERMANN, Jacob 
Comentar la decretul-lege pentru revizuirea cetăţeniei, Studii juridice, cu o prefaţă de Eugen Herovanu, Cernăuţi 1934, 184p.17. ADERCA, FELIX. 
Mărturia unei generaţii. Bucureşti, 1929. 372 p.
See also 2nd ed. 1967, 273 p.18. ADERCA, Felix Check Rad.1- p. 3 
Sionismul – O apreciere şi o critică, Bucureşti n.d., 28p.19. ADERCA, Felix 
Idei şi oameni, Bucureşti 1922, 292p.20. ADERCA, Felix 
C. Dobrogeanu-Gherea: Viaţa şi opera, Bucureşti 1947, 229p.21. ADERCA, Marcel 
F. Aderca şi problema evreiască, Bucureşti 1999, 210pp.22. Adevărata înfăţisare a “Raiului Sionist” din Statul Israel, [Bucureşti] 1950, 30p.23. Adevărul asupra “protocoalelor” – Un fals literar, Bucureşti 1923, 20p. 
See “Times” 16, 17 and 18 August 1921.24. ADLER-RUDEL, Salomon 
Ostjuden in Deutschland 1880-1940, Tubingen 1959.25. ADLER, CYRUS; MARGALITH, AARON M. 
American Intercession on Behalf of Jews in the Diplomatic Correspondence of the United States. 1840-1938, New York, 1943, XXXV, 419 p. 
[Publications of the American Jewish Historic Society. No. 36].26. AGRIGOROAIEI, Ion 
Regimul cultului mozaic după Marea Unire (Cu privire specială asupra legii pentru regimul general al cultelor, aprilie 1928), In: Siviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 3, (Bucureşti) 1998, pp. 226-244.27. ADLER, CYRUS; MARGALITH, AARON M. 
With Firmness in the Right. American Diplomatic Action Affecting Jews, 1840-1945, New York 1946, XXVII, 489 p.28. ADRIAN [ANDREESCU], Gheorghe. 
Quelques mots sur la question israélite en Roumanie, Paris 1879. 16p29. ADUNAREA generală a Reprezentanţilor Comunităţilor israelite din România, ce s-a ţinut la Galaţi in zilele la 25 şi 26 marte, Galaţi, 1896. 
Contents: Vol. I. Procesele verbale ale sedinţelor; Vol. II. Petiţiunea către domnul Ministru de interne; Vol. III. Memoriu şi Documente istorice.30. AGATSTEIN, CAROL H. 
Evreii şi instituţiunile lor din România. Dicţionar biografic si monografic – Dictionnaire biographique et monographique, No. 1-3, 4. Bucureşti, [1913]. 38 p.31. AINSZTEIN, REUBEN. 
Jewish Resistance in Nazi-Occupied Eastern Europe, with a Historical Survey of the Jew as Fighter and Soldier in the Diaspora, London, 1974. 
See, for Bessarabia and Transnistria, pp. 230-231; 273-275 etc.32. ALBRECHT, SCARLAT. 
Noţiuni de istoria israeliţilor pentru uzul scolilor israelito-române, Botoşani, 1914. 90 p.
First ed. 1908.33. ALBRECHT, Scarlat 
Reorganizarea şcolilor israelite, Botoşani 1905, 19p. 
Scarlat Albrecht directorul scolii de băieţi “Hilel Kahane” Botoşani. Broţura include o scrisoare a lui Is. Astruc asupra propunerilor făcute de S. Albrecht.34. ALBRECHT, Scarlat 
Personalitatea învăţătorului în ţcoală, Botoşani 1916, 15p.35. Album comemorativ despre înmormântarea prim-rabinului Dr. Kecskeméti. Lipót Emlék könyv… förabbi temetéséröl, Oradea n.d. 14p. 
Cu datele biografice.36. ALECSANDRI, Vasile 
Discurs ţinut în Senatului de la 10 Octombrie 1879 cu ocasiunea revisuirei art. 7 al Constituţiunei, [Bucureşti] 1879, 23p.37. ALECSANDRI, Vasile 
Discurs rostit în memorabila şedinţă a Senatului de la 10 Octombrie 1879 cotra suprimărei art. 7 din Constituţie şi contra acordărei drepturilor civile jidanilor, [Iaşi] 1926, 37p.38. [ALECSANDRI, Vasile] 
Antisemitismul lui V. Alexandri, n.p. n.d.39. ALEVRA, Nicolae 
Minorităţile şi serviciul militar, In: Convorbiri literare, Bucureşti April 1924. 
On the participation of Jews in W.W. I (1916-1918), pp. 4-7.40. ALFASSI, ITZHAK. 
Începuturile hasidismului in România, RCM, 18, (1.05.1973), 298, p.1, 3.41. ALIAV Ruth 
The Last Escape-The Launching of the Largest Secret Rescue Movement of All Time, London 1974.42. ALISON, ROSE. 
Jewish Leadership in Romania: 1918-1944, A thesis presented to the Division of History and Social Sciences Reed College, 1984. 115 p.43. ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE. 
La Question juive dans les Chambres roumaines; Compte-rendu des séances de la Chambre des Députés et du Sénat… Paris, 1879.44. ALLON, YGAL. 
La saga de l’immigration de Roumanie en Eretz-Israel, REnc.J, 7 (1973), 20, pp. 903-904.45. ALMANACHUL Evreesc ilustrat pentru România 5692 (1932), Bucureşti 1931. 216 p.46. ALMANACHUL ziarului Tribuna evreească pe anul 5698. Iaşi, 1937. 350p.47. ALMANACHUL ziarului Tribuna evreească pe anul 5699. Iaşi, 1939. 271 p.48. ALMONI, P. 
Epoca Licht”. Istoria unei epoci de lumina in trecutul evreilor din România, [Bucureşti]. 68 p.49. ALMOSNINO, MOSES. 
Extremos y Grandezas de Constantinopla compuesto par Rabi Moysen Almosnino Hebreo. Madrid, 1638. 
On relations between Jews and the Prince Petru Rares of Moldavia.50. ALTANOVICI-TECUCI, Sava 
O cugetare pentru israeliteni şi crestinism, Tecuci 1893, 17p.51. ALTSHULER, Mordechai 
The Soviet “Transfer” of Jews from Chernovtsy Province to Romania, 1945-1946, Jews in Eastern Europe (Jerusalem), 2 (36), 1998, pp.54-75.52. A.M. 
Schiţă istorică a 75 de ani de existenţă a primei Societăţi de ajutor reciproc “Fraterna”, Bucureşti 1933, 31p.53. THE AMERICAN Committee on the Right of Religious Minorities. Roumania Ten Year After. New York, 1928.54. AMERICAN JEWISH CONGRESS Ed. 
The Jewish Communities of Eastern Europe. A First Hand Report by a Study Mission of the American Jewish Congress, New York 1967. 72 p.55. ANASTASIU, R. 
Istoria francmasoneriei române, Bucureşti 1936, 44p.56. JEAN Ancel 
The Romanian Way of Solving the “Jewish Problem” in Bessarabia and Bukovina, June-July 1941, Yad Vashem Studies, 19 (1988), pp. 187-23257. ANCEL, JEAN. 
Dumbroveni, EJ, 6, col. 157-158.58. ANCEL, JEAN. 
Faleshty (Rum. Fălesti), EJ, 6, col. 1154-1155.59. ANCEL, JEAN; THEODOR LAVI. 
Kishinev (Rum. Chisinău), EJ, 10, col. 1063-1069.60. ANCEL, JEAN. 
Plans for Deportation of the Rumanian Jews and Their Discontinuation in Light of Documentary Evidence (July-October 1942), Yad Vashem Studies, 16, (1984), pp. 381-420.61. ANCEL, JEAN.(ed.) 
Documents concerning the Fate of Romanian Jewry during the Holocaust. Vol. I-XII, New York 1985-1986 [The Beate Klarsfeld Foundation].62. ANCEL, JEAN. 
The Jassy Syndrome (I), RJS, (Spring 1987), 1, pp. 33-49.63. ANCEL, Jean 
The Jassy Syndrome (II), RJS, 1 (Winter 1987), 2, pp. 35-52.64. ANCEL, Jean 
The Jewish Presence in Transylvania according to the 1910 Hungarian Ethnic Census of the Region, RJS, 1, (Winter 1987), 2, pp. 107-108.65. ANCEL, Jean 
The Image of the Jew in the View of Romanian Antisemitic Movements: Continuity and Change, Shvut, 16 (1993), pp. 39-57.66. ANCEL, Jean 
German-Romanian Relations During the Second World War, Braham, L. Randolph L. (Ed.), The Tragedy of Romanian Jewry, Columbia University Press, New York 1994, pp. 57-76.67. ANCEL, Jean 
The Romanian Campaigns of Mass Murder in Trans-Nistria, 1941-1942, In: Braham, Randolph L. (Ed.), The Destruction of Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu Era, New York 1997, pp. 87-134.68. ANCEL, Jean 
The Rumanian Jewry – 23.08.1944 – 30.12.1947, Jerusalem 1979. 
Ph.D.thesis in Hebrew with synopsis in English.69. ANCEL, Jean 
The Romanian “Christian” Regimes from 1940-1944 and Their Attitude Toward Jews: The Church, the Clergy, the Press, In: Remembering for the Future: Christian Attitudes and Responses to the Jewish Plight in Eastern Europe 1933-1945 and After, Oxford 1989, pp. 2813-2829.70. ANCEL, Jean 
The Impact of the Course of the War on Romanian Jewish Policies, In: Cohen, Asher et al., The Shoah and the War, New York 1992, pp. 177-21071. ANCEL, Jean 
Transnistria, 3 vols., Bucureşti 199872. ANCEL, Jean 
Transnistria, 1941-1942 – The Romanian Mass Murder Campaigns, 3 vols., Tel Aviv 2003. 
Vol 1: History and Documents Summaries 
Vol 2: Documents 1-558 
Vol 3: Documents 559-110973 ANCEL, Jean 
“Sheerit Hapletah” in Romania during the Transition Period to a Commmunist Regime, August 1944-December 1947, In: Yisrael Gutman and Avital Saf (eds.), She’erit Hapletah, 1944-1948 – Rehabilitation and Struggle. Proceedings of the Sixth Yad Vashem International Historical Conference, 1985, Jerusalem 1990.74. ANGELESCU, CONSTANTIN. 
Address to the Committees of the American Union of Roumanian Jews at Washington, D.C. on January 18, 1918, Washington, D.C. 1918.75. ANDREESCU, Andreea, Năstasă, Lucian, Varga, Andrea, 
Minorităţi etnoculturale, mărturii documentare: Evreii din România, 1945-1965, Cluj 2003, 735pp.76. ANDREESCU, Petre (pseud. Dr. M.P.) 
Moldova în pericol, Craiova 1914, 9p.77. ANDREI, Alexandru 
Medicii români şi străini din Moldova şi Muntenia între 1800-1860, Cluj 1927, 44p. 
Ph.D. thesis; see data on Jewish physicians.78. ANDRONESCU, Virgil P. 
Cine sunt? Ce vor?, Constanţa 1901, 114p. 
Contents: “Cine sunt şi ce vor Ovreii?”; and other antisemitic articles translated to Romanian: E. Drumont, “La France Juive Le Juif dans l’histoire de France” (Vol.I. pp. 455-463); Schneider, “Chestia Ovreească în Austria”; Lueger, “Cuvantare ţinută la Munchen”.79. ANGHEL, Florin 
Evreii – o problemă de integrare pentru România Mare? Câteva explicaţii ale antisemitismului: cazul regiunii Cernăuţi, 1919-1940, In: Anuarul Institutului de istorie Cluj, XXXIV (1995), pp. 99-109.80. ANGHEL, Rodica Eugenia 
Comments on the Activity of the Jewish Schools in Moldova in the 19th Century, Studia Judaica, (Cluj), 6 (1997), pp. 107-114.81. ANGHEL, Rodica 
Câteva instituţii filantropice evreieşti ieşene, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 3, (Bucureşti) 1998, pp. 263-281.82. ANGLO-JEWISH ASSOCIATION. 
Mr. S. Ash’s Proposals for Improving the Educational and Social Condition of the Roumanian Jews, London 1886 (?).83. ANTIM, STEFAN. 
Chestia evreiască; studiu social. Bucureşti [n.d.], 67 p.84,. ANTIM, St. 
Chestia evreiască, 2nd ed., Craiova n.d., 66pp.85. ANTIM, Stefan 
Aristide Blank, Bukarest 1929, 62p. 
Signed ‘Hyperion’86. ANTIM, Stefan 
Chestia socială în România – Fasc. I Problema politică, Bucureşti 1908, 72p.87. Antisemitismul doctorului Istrate, Bucureşti n.d. 15p.88. Antisemitismul lui Mihai Eminescu, Bucureşti n.d., 31p.89. ANTOHI, Dumitru 
Cultura evree şi cosideraţiuni asupra naţionalitătei în artă, (Biblioteca pentru combaterea antisemitismului, No. 3), Bucureşti n.d., 16p.90. Antologhie fun der naier idiser dihtung, Mit an hakdume fin Iacov Groper, Iaşi 1945, 112p.91. ANTONESCU. Maresalul României si răsboaiele de reîntregire. Mărturii si documente coordonate si îngrijite de Iosif Constantin Drăgan, Veneţia 1986-1989. 4 vols. 
Despite anti-semitic notes see for valuable documents on Romanian Holocaust92. ANTONESCU, Constantin 
Die rumänische Handelspolitik 1875-1910, Leipzig 1915.93. ANUARUL Evreilor din România. (ed. B. Iosif), Bucureşti [n.d.]. 194p.94.Anul Nou dupre inchipuirea israeliteană, În sensul Socialu şi Religiosu; Dând ochire asupra imputării aruncată israelitenilor de acolo cum că intrebuinţează sângele creştinescu, Iaşi 1860, 14p.
Translated from German by Johann Montagri, member of the Scientific Society in Nassau.95. APARAREA Patriotică. Iată ce au făcut criminalii de războiu, Bucureşti, 1945. 31 p.96. APOSTOL, D.; CRISTODORESCU, V. 
Legea pentru abrogarea măsurilor legislative antievreeşti, Bucureşti n.d., 270p.97. Apelu la opiniunea publică, Copie după petiţia şi actele date de Dr. Vertheimer către onorata Cameră Legislativă în anul 1861, pentru dobîndirea naturalizaţiei, Bucureşti 1861, 40p.98. APSAN, Herman 
Beth-Israel, Vijniter rebes hoif; Istoria casei Hager, Familia Rabinului din Vijnita, Sighet 1939, 254p.99. ARENDT, Hannah 
Eichmann în Ierusalim – Un raport asupra banalităţii răului, Bucureşti 1997, 368pp. 
See **postfaţă: Giurescu, Dinu C.: Evreii din România, 1939-1944, pp. 344-367.100. ARION, Virgil C. 
Chestiunea evreească, Iaşi 1914, 11p.101. ARMON, Theodor 
Fascismo italiano e Guardia di Ferro, SC, 3 (1972), pp. 505-548.102. ARMON, THEODOR. 
Fascismo italiano e Guardia di Ferro, SC, 20 (1989), 4, pp. 561-598.103. ARMON, THEODOR. 
Fascismul italian şi Garda de Fier, Toladot, 1, (1972), 1, pp. 13-15.104. ARMON, THEODOR. 
Antisemitismul legionarilor ca factor turbulent in relatiile cu fascismul italian, Toladot, 1 (1972), 2, pp. 24-31.105. ARMON, THEODOR. 
Influenţa lui Charles Maurras asupra antisemitismului din România, Toladot, 4 (1975), 11, p. 41-42.106. ARMON, THEODOR. 
Evreii in Răscoala din 1907, Toladot, 4 (1975), 11, pp. 42-44.107. ARMON, THEODOR. 
La Guardia di Ferro, SC, 7 (1976), pp. 507-544.108. ARMON, THEODOR. 
Pe marginea tabloului lui Grigorescu “Evreul cu gîsca”, Toladot, 5 (1976), 14, pp. 2-11.109. ARMON, THEODOR. 
Documente diplomatice italiene despre evreii din România, Toladot, 6 (1977), 17, pp. 3-6.110. ARMON, THEODOR. 
Fra tradizione e rinnovamento. Su alcuni aspetti dell’anti-semitismo della Guardia di Fero, SC, 11 (1980).111. ARMON, TEODOR. 
Stamps di regime e Guardia di Ferro, Il Mulino, 292, 33 (marzo-aprile 1984), pp. 219-230.112. ARMON, TEODOR. 
“Enemies” and “Traitors” – Aspects of the Antisemitism of the Iron Guard, RJS, 1 (Spring 1987), 1, pp. 67-76.113. ARMON, Theodor 
Luigi Luzzatti’s Intervention in Favor of the Jews of Romanian 1914, Shvut, 16 (1993), pp. 247-256.114. ARSENE, M. 
Struma, Bucureşti 1972.115. ARSENE, Maria 
Juda… Scrisoarea tânărului naţionalist. Discursul unui huligan. Svastica. Se caută un erou, Cu o prefaţă de T. Teodorescu-Braniste, Bucureşti [1937], 66p.116. ARSENE, Maria 
Camaradul Strul, Bucureşti 1938, 256p.117. ARTEMIE, L. 
Amintiri din strada Sărindari, Toladot, 4 (1975), vol. 9, pp. 9-14.118. ARTZI, Itzhak 
A.L. Zissu, an Intellectual and a Leader, Studia Judaica, (Cluj), 6 (1997), pp. 71-86.119. ARTZI, Itzhak 
Actiunea paraşutiştilor evrei palestinieni în România 1943-1944, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 30-39.120. ARTZI, Itzhak 
Biografia unui sionist, Bucureşti 1999, 358pp. 
See also the Hebrew ed. TEL Aviv 1999121. ARTZI, Itzhak 
Emigration and Assimilation in the State of Israel, Studia Judaica, (Cluj), 8 (1999), pp. 139-164.122. ARTZI, ITZAK. 
Alia in epoca antonesciană împotriva vointei naziştilor, Toladot, 1 (1973), 3-4, pp. 32-38.123. ASCHKENASY, A. 
L’étonnante carričre d’un médecin juif venitien au XVI sičcle: Salomon Aschkenasi. Quelques aspects de la vie juive en Pologne, en Turquie et en Venise ŕ cette époque, RHMH, 32 (1979), no. 128, pp. 5-10; no.129, pp. 27-32.124. ASEZARILE Evreilor din România Memento Statistic
Bucureşti: Congresul Mondial Evreesc, Secţiunea din România, 1947.125. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR EVREI DIN Bucureşti 
Apel – Program către studenţimea şi intelectualitatea evreească, Bucureşti 1916, 8p.126. ASOCIAŢIA SUPRAVIEŢUITORILOR TRENURILOR MORŢII & YAD VA-SHEM 

, Ramat Gan n.d., 88p.127. ASOCIAŢIA TINERETULUI SIONIST DIN ROMÎNIA 
Sase ani de activitate în slujba educărei evreeşti a tineretului lui Israel, [Bucureşti] 1925, 19p.128. ASOCIAŢIUNEA DE AJUTOR RECIPROC “FILANTROPIA MOLDOVEI” 
Carte de membru, Piatra Neamţ 1893, 44p. 
The association was founded in 1893.129. ASOCIAŢIUNEA GENERALA A ISRAELITLOR PAMÎNTENI 
Statute şi Regulament, Bucureşti 1890, 31p.130. ASOCIAŢIUNEA GENERALA A ISRAELIţILOR PAMÎNTENI (Consiliul Central) 
Memoriu prezintat Camerei Deputaţilor în contra art. 1 din Proectul de lege elaborat de către D-nul P. Poni, Ministru al Cultelor si Instrucţiuni Publice, Bucureşti 1891, 11p. 
Signed by: Dr Jaslovici, Jean Diamandescu, D. Grunberg, Dr. Th. Westfried.131. ASSAF, David 
The Historical Background of Rabbi Israel of Ruzhin’s Settlement in Sadagura, Studia Judaica, (Cluj), 3 (1994), pp. 67-77.132. ASTRUC, I. 
Les écoles juives de Roumanie et le Dr. Niemirower, Sinai Anuar,4(1932), pp. 42-46.133. ATANASIU, I. C. 
Pagini din Istoria Contimporană a României, 1881-1916 Vol I: Mişcarea socialistă 1881-1900, Bucureşti [1932], 443pp.134. LES ATROCITÉS du Gouvernement Moldave, Malte 1861.135. AUS dem Leben König Karls von Rumänien- Aufzeichnungen eines Augenzeugen, 4 vols. Stuttgart, 1894-1900.136. AVNI, S. Ed. 
Lumini în beznă. Fragmente din istoricul prigoanei şi eroismului evreilor din România, Tel Aviv [1966], 208 p.137. AVNI, S. 
Cronica comunităţii din Strîmtura-Maramureş, Toladot, 1 (1972), 3-4, pp. 10-17.138. AVRAM, ALEXANDER. 
Judeo-Spanish Journalism in Romania, RJS, 1 (Spring 1987), 1, pp. 21-25.139. AVRIEL, Ehud 
Open the Gates! A Personal Story of “Illegal” Immigration to Israel, New York 1975, 369pp.140. AVRIL, ADOLPHE d’. 
Négociations relatives au traité de Berlin et aux arrangements qui ont suivi 1875-1886, Paris 1886.141. AXENFELD, ARTHUR. 
Prigoanele economice contra evreilor din România între cele două războaie mondiale (I-III), Toladot, 4 (1975), 9 , pp. 1-8.; 4 (1975), 10 ; 4 (1975), 11.142. BACHER, S.L. 
The Slaughter of Sărmas, Tricolorul, Toronto, 2 (sept. 1982), 1, pp. 6-7.143. BADEA, MARIN. 
Un episod tragic din perioada dictaturii militaro-fasciste (evenimentele de la Iaşi din 29-30 iunie 1941), ES, 61 (1981), 12, pp. 18-39.144. BACIU, Nicolae 
Agonia României 1944-1948, Cluj 1990, 389pp. 
See Chapter 23: Evreii din România şi alegerile din nov. 1946 pp. 242-245.145. BADRUS, Nadia 
Debates on Jews and Judaism in the Pages of the Sibiu periodical ‘Kirliche Blätter’ in 1919-1944, Transylvanian Review, 6, 3 (1997), pp. 72-77146. BADY, M. H. 
Din trecutul judaismului român, Tel Aviv, 1985. 202 p.147. BAHMAN, IULIUS. 
Despre munca obligatorie a evreilor în timpul prigoanei, Toladot, 4 (1975) 10, pp. 18-25.148. BAIA-MARE. Nagybánya és vidéke mártirjainak emlékkonyve. (Edited by Naftali Stern), Bnei Brak, [1979]. 245, 164 p. 
[The Memorial Book of the Martyrs of Baia Mare and Environs]. Hungarian and Hebrew. Mimeographed.149. BAICOIANU, C.I. 
Problema evreească în lumina intereselor noastre şi Creditul Mărunt Negustoresc, Bucureşti 1939, 16p.150. BAICOIANU, C.I. 
Istoria politicei noastre vamale şi comerciale de la regulamentul organic şi pînă în present – Relaţiunile noastre comerciale cu Germania, Austro-Ungaria, Anglia, Franţa, Italia şi Rusia de la 1871-1902, Vol. I., Partea I., Bucureşti 1904, 556p.151. BALABAN, MAJER. 
Zydzi lwowscyina przelomie XVIgo i XVIIgo wieku. Lwow, 1906.152. BALABAN, N.M. 
Observaţii asupra Stării nóstre economice şi Chestiunea evrească, Bucureşti 1900, 76p. 
See: Statistical data.153. BALACESCU C. Mihail 
Ancheta lui Bernard Lazare – un răspuns la noile injurii, Bucureşti 1902, 16p. 
The author tries to justify the student demonstrations on 7.05.1902 in connection with the B. Lazare conference in Bucureşti.154. BĂLAN, Ioan 
Spre culmile Sionului, Lugoj 1937.155. BALAS, Egon 
Will to Freedom, Syracuse 2000, 469pp.156. BALÁZS, Sándor 
Etnikum, kultura, politikai opció, Korunk, seria 3, 2 (1991), no. 8, pp. 970-976.157. BALLY, ISAAC DAVID. [Pseud. of. Isaac Davicion]. 
Istoria israeliţilor de la Adam pînă in zilele noastre, Bucureşti, 1909. 32 p.158. BAMBERG, Felix 
Geschichte der orientalischen Angelegenheiten im Zeitraume des Pariser und des Berliner Vertrages, Berlin 1892.159. BĂNĂTEANU, Alexe 
Invăţăturile rabinilor asupra temei: Cum câştigă Israelul puterea şi stăpînirea ce i se cuvine asupra tuturor popoarelor de pe pământ, Bucureşti 1915, 32p. 
From an illustrated editon of Wiener Volkszeitung, No. 10, 1912.160. BANCOS, Dorel 
Social şi naţional în politica guvernului Ion Antonescu, Bucureşti 2000, 397pp. 
See especially Chapter 3: Politica fată de minoritatea evreiască161. BANU, G. 
Populaţia română pe naţionalităţi, RHS, (1935),162. BANUS, MARIA. 
Sub camunflaj.(Jurnal,1943-1944), Bucureşti, 1978.163. BAR AVI, ISRAEL. [D. Wertenstein pseud.] 
Evocări. I. Moses Schwarzfeld (1857-1943). Schiţă bio-bibliografică, Bucureşti 1944. 32 p. 
See a 2nd ed. Viaţa şi opera lui Moses Schawrzfeld(1857-1943).Tel Aviv 1958.33 p.164. BAR AVI Israel 
Felix Caroly, Poet, Prozator, Jerusalem 1973. 24p.165. BAR AVI Israel 
Din alte vremuri-capitole din viaţa şi literatura evreilor români, Jerusalem 1965.166. BAR AVI Israel 
Eseuri, Jerusalem 1967.167. BAR AVI, Israel 
Însemnări istorice şi literare (Culegere). Jerusalem 1959. 52 p.168. BAR AVI, ISRAEL. 
Emigrările anului 1900, Jerusalem, 1961. 288.p.169. BAR AVI, ISRAEL. 
O istorie a evreilor români, Prefaţă de Dr. David Safran. 3 vol. Ierusalim, 1961-1966.(Scriitori din aliaua română. Cenaclul literar “Menora”).170. BAR AVI, ISRAEL. 
Evreii in lumina conferinţelor şi a tratatelor de pace din 1918-1919, Jerusalem, 1964. 240 p. 
The 2nd volume of: O istorie a evreilor români.171. BAR AVI, ISRAEL. 
Aspectul evreesc al răscoalei din 1907, Jerusalem 1966. 112 p.172. BAR AVI, ISRAEL. 
Familia Schwarzfeld. Beniamin tatăl (1822-1897), Elia (1855-1915), Wilhelm (1856-1894), Moses (1857-1943), fii. 3rd ed. Jerusalem, 1969. 168 p.173. BAR AVI, ISRAEL 
Precursorii din anul 1882. Jerusalem, 1971.174. BAR AVI, ISRAEL. 
Dr. Moses Gaster.(1856-1939) avec une introduction de Leone Blum Benjouya. Jerusalem, 1973. 56 p.175. BAR, L. de. 
Observations concernant la preuve de la naţionalité et l’expulsion par le gouvernement roumain d’Israélites nés et domiciliés en Roumanie. RDI, 2 (1969), 9, pp. 711-716.176. BAR-ON DEUTSCH, MICHAEL. 
Szamosújvár, Iklod és kornyéke mártirjainak emlékére,Tel Aviv,1971,190 p.177. BARASCH, E., VINTU, A. NASCHITZ, I., CIMPEANU, V. 
Caracterul profund reacţionar al legislaţiei dictaturii militaro-fasciste din România. Influenţe naziste asupra acestei legislaţii, Studii Cerc. Jur, 8(1963), 3, pp. 347-386.178. BARASCH, IULIU. 
Sur la position actuelle des Juifs des deux principautés danubiennes, la Moldavie et la Valachie, AIF, 15 (1854), pp. 621-626; 16 (1855), pp. 386-389); 17 (1856), pp. 91-99.179. [BARASCH, IULIU]. 
L’émancipation israélite en Roumanie, Paris, 1861. 16 p. 
See also Rumanian ed. Emancipaţiunea israelită.180. BARASCH, IULIU. 
Ceva despre israeliţii nostri spanioli. AI, 1 (1877-1878).181. BARASCH, IULIU. 
Evreii din Moldova şi Valachia. Studiu istorico-social tradus de Dr. E.I. Schwarzfeld. AI, 4 (1880-1881), pp. 1-29.182. BARASCH, IULIU. 
Itinerar in Cracovia, Galiţia, Bucovina, Moldova si Muntenia in 1841-1842. Traducere de E. Schwarzfeld. Bucureşti, 1894. VIII, 136p. 
Excerpt from: AI, 16 (1893/94), pp. 45-181.183. BARBU, D.
Mémorial Antonesco, Vol. 1. Le IIIe Homme de l’Axe, Paris 1950.184. BARBU, Violeta 
The Polemic Theology during the Second Half of the 18-th Century a Religious Dimension of the Difference, In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the Internaţional Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 19-26.185. BARBU, ZEVEDEI. 
Rumania. In : J.S. Wolf (ed.), European Fascism, London 1968.186. BARBU, ZEVEDEI. 
Psycho-Historical and Sociological Perspectives on the Iron Guard, the Fascist Movement of Romania. In: St.U. Larsen u.a. Hrgs., Who were the Fascist?187. BARCAN-STERPU, Doina 
Scolarizarea şi “asimilarea” evreilor (1897-1918). Studiu de caz, In: Siviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 5, (Bucureşti) 2000, pp. 214-228.188. BARDA R. 
Juda, Bucureşti 1937.189. BÂRLĂDEANU, Victor 
Gala Galaction and the Jews or a Christian Zionist, Studia Judaica, (Cluj), 4 (1995), pp. 67-71.190. BÂRLĂDEANU, Victor 
Număr si valoare, problema prezenţei minorităţii în cultura majorităţii, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 174-177.191. BARON, SALO. 
The Jews in Roumania. Report submitted to the Eighth Session of the American Jewish Congress, Washington D.C., [1930] 15 p.192. BARON, SALO. 
Iydzi w Rumynie, Miesiecznek Zydowsky, 1, 1931, pp. 322 ff.193. BARON, SALO WITTMAYER. 
A Social and Religious History of the Jews, 2nd ed. Philadelphia, 1976-1983. 
See especially vol. XVI-XVIII.194. BARONESCU, Constantin 
Cestiunea israeliţilor din Romania in privinţa cererii drepturilor civile şi politice, Bucureşti [1869], 23p.195. BAROZZI, Camille 
Question Israelite en Romanie, Constantinople 1870, 14p.196. BARTOSEK, KAREL; GALISOT, Rénné; PECHANSKI, Denis (eds.) 
De l’exil ŕ la Résistance-Réfugiés et immigrés D’Europe centrale en France (1933-1945), Paris 1989. 283 p.197. BARUCH, BENO. 
Rezistenţa şi autoapărare în Iasul lui A.C. Cuza si Cornel Codreanu. Toladot, 4 (1975), vol.9, pp. 22-24.198. BARUCH, Beno 
“Jos jidanii”, Iaşi [1936?], 76p199. BARZON, I.D. 
Evoluţia şi reînvierea ideii naţionale – Problema evreească, Bucureşti 1924, 43p.200. BASILESCU, Nicolae 
Contribuţiuni la înţelegerea Art. 7 paragraf 5 din Constituţiune, Precedată de un studiu asupra naţionalităţii române, 2nd ed., Bucureşti 1897, 186p.201. BASILESCU, Nicolae 
Articolul 7 paragraf 5 din Constituţiune, Bucureşti 1902, 34p.202. BASILESCU, Nicolae 
Articolul 7 paragraf 5 din Constituţiune, Memoriu, Bucureşti 1902, 64p.203. BASILESCU, Nicolae 
Pericolul naţional faţă de art.7 paragraf 5 din Constituţiune, Bucureşti 1902, 23p.204. BASILESCU, Nicolae 
Ce se întelege prin imobile rurale în art.7 paragraf 5 din Constituţiune, Bucureşti 1902, 14p.205. BASILESCU, Nicolae 
Articolul 7 paragraf 5 din Constituţiune, Pledoaria din 21 Ianuarie 1902 înaintea Tribunalului Ilfov, Secţia I, Bucureşti 1902, 48p.206. BASILESCU, N. 
Studii sociale. Streinii în România, Seria II., Bucureşti 1903, 215p.207. BASILESCU, N. 
Studii sociale. Evreii in România, Bucureşti, 1903.208. BASSIN, Elieser 
Die Judenfrage und die zu ihrer Löung vorgeschlagenen Mittel, Heft I., Iaşi 1881, X+40p.209. BASZANOWSKI, JAN. 
Zdziejow handlu polskiego w XVI-XVIII weku handel wolami, Gdansk 1977. 237 p.210. BATES, JEAN VICTOR. 
Our allies and enemies in the Near East, London 1918. VIII, 226 p.211. BÁTHORY, Ludovic 
Prominent Jewish Businessmen from Romania: 1890-1940 (Mauriciu and Aristide Blank), Studia Judaica,(Cluj), 1 (1991), pp. 94-103.212. BÁTHORY, Ludovic 
Oameni de afaceri evrei din România. Max Ausschnitt şi dezvoltarea societăţii “Titan-Nădrag-Călan” între cele două războaie mondiale, In: Anuarul Institutului de istorie Cluj, XXXIV (1995), pp. 111-124.213. BAUER, YEHUDA. 
American Jewry and the Holocaust-The American Jewish Joint Distribution Committee, 1939-1945. Detroit, 1981. 522 p. 
See especially chapt. 14: Rumania.214. BAYER, SIMON. 
O doctrină a urei şi o propagandă primejdioasă – antisemitismul, Bucureşti 1923.